Adab Seorang Penuntut Ilmu

Di antara adab seorang penuntut ilmu adalah memuliakan gurunya dan menghormatinya dengan penghormatan yang layak baginya.

Adab Seorang Guru

“Para pengajar kebaikan akan dimohonkan ampunan oleh semua makhluk hingga ikan-ikan kecil di lautan” (HR. Thabrani dan selainnya)

Adab Terhadap Orang-Orang yang Lanjut Usia

"Siapa yang tidak menyayangi orang yang kecil di antara kami dan tidak mengerti hak orang yang lebih tua di antara kami, maka ia bukan dari golongan kami."

Adab Syar’i Terhadap Kedua Orangtua

berbakti kepada kedua orangtua merupakan salah satu dari banyak sebab baiknya kehidupan seseorang di dunia dan akhirat dan juga sebab ia mendapatkan hidayah taufiq dari Allah.

Adab Terhadap Para Pemimpin

Maka barangsiapa yang ingin diselamatkan dari neraka dan dimasukkan dalam syurga, hendaklah ia sewaktu didatangi oleh kematiannya, ia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir,